. Gynækologi og obstetrik, kvindesygdomme og fødsler. <br>
Gynækologi og
Obstetrik

Faglige vejledninger

Vor kære ven og kollega Lars Krag Møller gik bort 31.1.2024, alt for tidligt.Han kommer til at blive savnet af alle os kollegaer og af de mange patienter som han gennem tiden har taget sig så ekstraordinært godt af, men selvfølgelig mest af sin kære familie.

Lars blev cand.med ved Århus Universitet, hvorefter han havde turnus- tjeneste i Haderslev. Lars har selv vist billeder og fortalt hvordan han herefter rejste til Zambia og fungerede som ledende læge på et stort distriktshospital mellem 1982 og 84. Mon ikke det var her hans interesse for kvinders reproduktive sundhed blev vakt, og da han atter rejste hjem til Danmark i 1985, blev han ansat ved Gynækologisk- Obstetrisk afdeling i Esbjerg. Efterfølgende havde Lars sideuddannelse i Psykatri og Pædiatri, men fra start 90’erne og helt frem til han gik på pension i august 2022 (?) var Lars ansat ved Gynækologisk- Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital. Lars var forgangsperson indenfor flere felter og allerede i 1998, blev han ansat 50% i hospitalets Uddannelses- og Udviklingsafdeling. Noget som både kolleger, patienter og hospitalet som institution har haft stor glæde af. Lars var optaget af kvalitetsforbedring og sammen med en tidlig interesse for IT, resulterede det i flere digitale værktøjer som afdelingens læger vil have glæde af mange år fremover. Det er især i denne egenskab at Lars er en kendt person i det Gynækologiske- Obstetriske speciale, både indenfor og udenfor landets grænser. Idet han som en af de første, oprettede en særlig hjemmeside tilegnet faglige instrukser, anbefalinger og links. Endvidere har Lars sat sit præg på Hvidovre Hospital som ansat i Tutorcenteret på hospitalet, som en del af Personalepolitisk udvalg (?) og som formand for Overlægerådet gennem flere år.

Lars var den slags læge som altid vil gå en ekstra mil både for patienter og kollegaer; alle fik hans privatnummer med besked om at give et kald, hvis der var behov. Han havde stor empati og stor forståelse for selv den sværeste patient.

Som menneske var Lars meget tålmodig og det mest positive menneske vi har kendt. Han havde hjertet på rette sted! Selv da han kort tid efter sin pension, fik den alvorlige diagnose, var han mest bekymret for alle os andre.

Vi kommer altid til at huske disse ting ved dig kære Lars

Du sagde at vi skulle passe på hinanden og det vil vi gøre.

Kærlig hilsen Kollegerne på Hvidovre

----------------------------------

Lars var banebrydende på mange punkter - dette website er et eksempel på dette: Lars var efter vores bedste overbevisning den første læge i Danmark der lagde en afdelings instrukser på internettet.
Her kan du læse et avisudklip fra 1996 om denne sensation. Lidt om oprindelsen af www.gyncph.dk

Lars bad da han ikke længere kunne vedligeholde siden Gynækolog Benny Kirschner og Obstetriker Birger Breum om at tage sig af hjemmesiden. Vi er i færd med at bringe siden UpToDate i Lars' ånd.Vi er ved at sikre at alle faglige vejledninger automatisk og hyppigt hentes direkte fra den officielle kilde, så vi ikke risikerer at vi viser ældre versioner. Alle faglinger der er linket til her fra forsiden er opdaterede og i nyeste version. Man kan se på de nye sider i øverste højre hjørne, hvornår de er hentet. I en overgangsperiode vil der dog være vejledninger som Lars har lagt på manuelt. Som måske ikke er UpToDate. Sider der er lagt på af Birger og Benny - viser versionsdatoen ved overskriften, og i "headeren" kan man læse hvornår siden er hentet fra officiel kilde.

Vi arbejder på at sikre at alle html og htm filer opdateres eller fjernes.

DISCLAIMER: Angående gif,jpg,pdf,doc,png,wmz,log,docx,xml : Disse dokumenter og billeder bliver ikke opdaterede, da de normalt opfattes som færdige dokumenter. Således opdateres f.eks ikke i Sechers bog fra 2008, da denne betragtes som et færdigt værk.

Hvis du ser noget på siderne der er ukorrekt, så skriv endeligt til os! Adressen står nederst på siden.
Indholdet af www.gyncph.dk er primært tiltænkt fagpersoner, men du er velkommen som patient eller pårørende.Faglige vejledninger


Gynækologiske vejledninger

 • Abortus habitualis - RH og Hvidovre Hospital
 • Abortus, Spontan, Missed abortion og PUL (Pregnancy of unknown location) ved GA < 12 uger
 • Abortus, provocatus efter 12. uge indtil uge 21+6
 • Abortus, provocatus før 12. uge
 • Abrasio & endometrie sugebiopsi
 • Anafylaktisk shock
 • Blødningsforstyrrelser, Vandscanning og endometriebiopsi
 • Cancer, cervix uteri
 • Cancer, endometrie
 • Cancer, ovarie
 • Cyster hos gravide
 • Cystit og asymptomatisk bakteriuri hos gravide
 • Extrauterin graviditet, Laparoskopisk op. af
 • Extrauterin graviditet, diagnostik og behandling
 • Gentamycinbehandling
 • Haste mikroskopi
 • Hyperemesis gravidarum
 • Hyperstimulationssyndrom (OHSS)
 • Infektioner, Ekstragenitale
 • Infektioner, Genitale
 • Infektioner, I gravidtet
 • Infektioner, Sår
 • Infertilitet, Fertilitetsfremmende operation
 • Information af patienter forud for behandling/operation
 • Kirurgisk teknik til bugvæggen efter gynækologiske indgreb - voksne, primær og sekundær suturering
 • Koagulationsforstyrrelser - DIC, udredning og behandling, tolkning af svar
 • Kolposkopi (KBC)
 • Komplikationer, postoperative
 • Konisatio
 • Magnesium, behandling af hypomagnesiæmi
 • Mammaabsces
 • Mastitis
 • Mola hydatiosa
 • Nakkefoldsskanning i Region Hovedstaden
 • Nødprævention Fortrydelsespille
 • OHSS (Hyperstimulationssyndrom)
 • Ovariecyster/tumorer, operation af
 • Overiecyster/tumorer
 • Paracervikalblokade ved gynækologiske indgreb
 • Postmenopausal blødning hos kvinder i behandling med Tamoxifen eller aromatase-hæmmere
 • Postoperativ sårinfektion efter gynækologiske indgreb - voksne
 • Præ- og postoperative prøver / undersøgelser
 • Senabort, dødt foster/missed abortion i 2.trimester i GA 12 - 21+6
 • Spiral, IUD - intra uterine device
 • Sterilisation
 • Sygemelding
 • TSS - Toksisk shock syndrom -
 • Tromboemboli
 • Tromboseprofylakse ved gyn/obstet operation
 • Ultralydskanning af gyn.pt.
 • Urinvejsinfektioner, ikke gravide
 • Uro-genital prolaps
 • Urogynækologi, Flowchart til udredning af Urininkontinens
 • Urogynækologi, Operation for Stressinkontinens - Bulking
 • Urogynækologi, Stressinkontinens - TVT-O og TVT
 • Urogynækologi, udredning af Urininkontinens
 • VAC behandling ved postoperativ sårinfektion i bugvæggen efter gynækologiske eller obstetriske indgreb - voksne
 • Visitation af akuttte gyn. patienter
 • Vulvodyni
 • delegeret ordinationsret for plejepersonale i gyn/obs
 • diabetes mellitus - flowchart til behandling af gynækologiske operationspatienter
 • postmenopausal blødning (PMB)
 • urinretention - postoperativ og post partum
 • Obstetriske vejledninger

 • Acetylsalicylsyre (Magnyl) til risiko gravide
 • Actioncard for travlhed og spidsbelastning - dag og aften/nat
 • Ambulant fødsel
 • Amnioinfusion
 • Barselstuegang
 • Blod- bestilling til barnet
 • Blodsukkermåling, kontrol-hæmoglobin, gas- og infektionstal på nyfødte i gyn/obs
 • Blodtypeimmunisering
 • Blødning, Post partum
 • Blødning, ante og intra partum
 • CTD (Carnitin Transporter Defect) hos gravide og fødende
 • CTG under fødslen
 • Cerclage
 • Cervixinsufficiens, Arabin pessar
 • Choriositetsbestemmelse, ved tvillinger, trillinger m.fl.
 • Cup
 • D-vitamin mangel hos gravide
 • Defusing/Debriefing
 • Den normale fødsel
 • Dystoci
 • Ekstrasystoler hos fosteret
 • Episiotomi
 • Feber under fødsel
 • Foetal hydronefrose/pyelectasi
 • Foetus magnus suspicio/Mistanke om stort fosterskøn
 • Foetus mors - Intrauterin fosterdød
 • Fordeling af patienter i Gyn/Obs ved overbelægning og travlhed
 • Fosterhjertescanning
 • Frivillig bortadoption af nyfødt
 • Fødeepidural
 • Fødeklinik: Visitations - og overflytningskriterier
 • GDM (Gestationel Diabetes Mellitus)
 • Gastric bypass - (RYGB) og graviditet
 • Gemelli
 • Gruppe B Streptokokker (GBS) i graviditet og fødsel
 • Gynækologiske forvagtsfunktioner på 346 og 446 (om natten)
 • HIV i graviditeten
 • Hellp-syndromet
 • Hepatitis
 • Herpes genitalis i graviditet/fødsel
 • Hydronefrose, pyonefrose og urinvejssten hos gravide
 • IUGR hos fosteret
 • IVF-OG ICSI gravide
 • Igangsættelse af fødslen ved anden indikation end graviditet efter termin
 • Igangsættelse efter termin
 • Inflammatorisk tarmsygdom (IBD)- fertilitet, graviditet og barsel
 • Influenza og graviditet
 • Jernmangel og jernmangelanæmi i graviditet og barsel incl. IV jern.
 • K-vitamin til nyfødt
 • Kommunikation mellem præhospitalt sundhedsfagligt personale og Hvidovre fødeafdeling ved indbringning af patienter med alvorlige, akutte obstetriske tilstande
 • Kromosombestemmelse
 • Langtidsvirkende prævention i dagene efter fødsel samt efter senabort for patienter med dårlig compliance (Familieambulatoriets målgruppe)
 • Lattergas - dinitrogenoxid (N20)
 • Leverbetinget graviditetskløe / Intrahepatic Cholestasis in pregnancy (ICP)
 • MRSA - 346, 446, 546, 410 og 348
 • MRSA screening af den ambulante gravide patient
 • Magnesiumsulfat til gravide i truende præterm fødsel før uge 32
 • Mindre Liv
 • Naloxon, antidot til morfin
 • Nekrotiserende bløddelsinfektioner
 • Normalområder for blodprøver hos gravide
 • Ny forvagt i akutmodtagelsen for gravide, afsnit 346
 • Ny forvagt på fødegangen
 • Oligohydramnios
 • Omskæring
 • Overvægtige gravide, Svært - BMI >35
 • O´Gilvies syndrom
 • Paravaginalt hæmatom
 • Perinealruptur, Sekundær suturering af
 • Placenta prævia
 • Placenta undersøgelser
 • Polyhydramnios/hydramnion
 • Primærvisitation til graviditetsforløb på AHH
 • Progesteronbehandling og præterm fødsel
 • Præeklampsi og eklampsi
 • Præterm fødsel
 • Resutur af labia og perineale rupturer og episiotomi post partum
 • Rhesusprofylakse
 • STAN, ST-analyse af foster EKG
 • STAN-lommekort - Indikation, kontraindikation, klinisk brug, metodebeskrivelse og referencer
 • Sectio antea
 • Sectio
 • Sen afnavling
 • Skalp pH
 • Skulderdystoci
 • Smertebehandling i forbindelse med graviditet og postpartum
 • Smertelindring (farmakologisk) i fødslens latente fase
 • Smertelindring i forbindelse med fødslen
 • Sphincterruptur (Hvh) - forebyggelse, diagnostik, suturering og kontrol af
 • Stress-test
 • Suturering grad 1 og 2 bristninger samt episiotomi
 • Team Sårbare Familier. Psykisk sygdom og graviditet - obstetrikerens rolle
 • Telemedicin - hjemmemonitorering af gravide
 • Thalassæmi og graviditet
 • Thyreoideasygdomme
 • Tokolyse ved cerklage og abdominal kirurgi i II.trim.
 • Tokolyse
 • Traume mod abdomen
 • Triagering af patienter på fødeafdelingen, 346 og 546
 • Udvendig vending
 • Uerkendt / skjult graviditet
 • Underkroppræsentation
 • Underretning til socialforvaltning
 • Undervægtige gravide (BMI<18,5)
 • Vandafgang (PROM)
 • Vandafgang præterm, PPROM
 • Visitation af gravide til akut indlæggelse
 • ZIKA-virus i gyn/obs
 • Uklassificerede vejledninger

 • Abdominal hysterektomi
 • Abstinens-/substitutionsbehandling af gravide med opioid forbrug
 • Afdækning, laparoskopi
 • Afdækning, sterilisation
 • Afløsning af operationssygeplejersker under operation
 • Alkohol og graviditet
 • Ammeindsats, tværsektoriel og forløbsguides
 • Amning og alkohol, rusmidler, afhængighedsskabende medicin, tobak og koffein
 • Anbringelse af nyfødt
 • Anlæggelse af kateter A demeure, Seponering af kateter A demeure.
 • Ansvarshavende sygeplejerske/jordemoder barselsgangen Hvidovre hospital
 • Barselsforløb for sårbare familier
 • Bartholinitis/Bartholin cyste
 • Behandlingsansvarlig læge
 • Blødningsforstyrrelser
 • Cannabis incl. CBD og graviditet
 • Cervix cytologi / Smear
 • Delegeret ordinationsret for jordemødre
 • Elektivt sectio - jordemoderens ansvar og arbejdsopgaver
 • Endometriose
 • Engangs kateterisering
 • Epidural smertebehandling på barselsgangen
 • Esmya behandling
 • Familieambulatoriet - Digital chikane og vold i og udenfor arbejdstiden
 • Fenwall stativ
 • Fert FÆLLES.04 Gæste instruks
 • Fert FÆLLES.05 Transfereringsstrategi
 • Fert FÆLLES.09 Versionsstyring af instrukser i fertilitetsklinikken
 • Fert LAB.13 Vurdering af Embryoner
 • Fert LAB.20 Oplæring af laboratoriepersonale
 • Fert LÆGER.01 GnRH agonist trigger
 • Fert LÆGER.03 Lang agonist behandling
 • Fert LÆGER.04 Transferering
 • Fert LÆGER.05 FET i spontan cyklus
 • Fert LÆGER.06 FET i hormonsubstitueret cyklus
 • Fert LÆGER.07 Insemination, Donor sæd
 • Fert LÆGER.08 Insemination, Homolog sæd
 • Fert LÆGER.09 Graviditetsskanning fertilitetspatienter
 • Fert LÆGER.10 Adipositas fertilitetspatienter
 • Fert LÆGER.11 HSU
 • Fert LÆGER.12 Hyperstimulationssyndrom (OHSS)
 • Fert LÆGER.13 Henvisning til operation
 • Fert LÆGER.14 Missed Abortion
 • Fert LÆGER.15 Aspiration
 • Fert LÆGER.17 Transvaginal Ascites Drænage
 • Fert spl01 8.-12. Cyklusdag, Lang og kort behandling
 • Fert spl02 21. Cyklusdag GnRH agonist trigger, Lang behandling
 • Fert spl03 35. Cyklusdag FSH stim., Lang behandling
 • Fert spl04 Aspiration
 • Fert spl05 Dato for aspiration
 • Fert spl07 Forberedelse til Insemination
 • Fert spl09 Insemination, Homolog- og donorsæd
 • Fert spl11 Overvågning af patienten med pulsoxymeter
 • Fert spl16 Akutbehandling
 • Fert spl17 HSU
 • Fert spl19 Registrering af Batchnumre.
 • Fert spl20 Telefontid og graviditetssvar
 • Fert spl21 TESA
 • Fert spl22 Transferering
 • Fert spl23 Cyklusdag 2-3, Kort behandling
 • Fert spl24 FET i spontan- og substitueret cyklus
 • Fert spl27 Smertebehandling ved Aspiration
 • Forløbsplan for gravide med rusmiddelproblematik i Familieambulatoriet
 • Fosterreduktion
 • Funktionen som ansvarshavende - Telefon 26570
 • Funktionsbeskrivelse for klinisk jordemodersupervisor
 • Første ultralydsscanning efter 22 graviditetsuger
 • Genberegning med doubletest samt håndtering af svarafgivelse
 • Glukoseprofil i graviditeten
 • Gynækologisk afvaskning.
 • Gynækologisk cancer/ palliation - sygeplejefaglig vejledning
 • Hepatitis B vaccine - Anvendelse for personalet i gynækologisk/obstetrisk afdeling
 • Hysteroskopi
 • Håndtering af ambulante obstetriske fremmødekontroller hos patienter med bekræftet Covid-19 eller under mistanke herfor
 • Håndtering/Sagsbehandling af Utilsigtede hændelser på Gynækologisk Obstetrisk afdeling
 • Icterus hos nyfødte, behandlingskrævende
 • Indberetning af EUG på Hormonspiral behandling
 • Infektioner, Postpartum endometritis
 • Infektioner, Salpingitis og Endometritis
 • Inklusions- og opfølgningskriterier i Familieambulatoriet
 • Jordemoderstuderende vikar ansat som sundhedshjælper på 410
 • KCL
 • Kirurgisk håndvask med desinfektion
 • Kodevejledning for Familieambulatoriet
 • Kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter m.v. i forbindelse med operationer, Revideret vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Vejledning om
 • Kriterier for selvmedicinering på barselsafsnittet
 • Laparoskopisk videosøjle - Stue 4
 • Lokal VIP om vold og trusler om vold, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Lysbehandling i hjemmet med E-lys
 • Master board
 • Opioider og graviditet
 • Overførsel af UL billeder til Astraia
 • PICO bandage på barselsgangen
 • Patientforløb for gravide i Team Sårbare Familier
 • Podemedier
 • Praktikanter i gyn/obs
 • Prioritering og omprioritering af sectio rækkefølgen på de elektive sectioer
 • Procedure ved Amniocentese
 • Prænatal screening og diagnostik
 • Prøvetagning af navlesnors blod ved fødslen
 • Rapportering af Utilsigtede hændelser på Gynækologisk Obstetrisk afdeling
 • Ren intermitterende katerisation - oplæringsprogram patienter
 • Rengøring og desinfektion af ultralydsapperatur
 • Rusmidler og afhængighedsskabende medicin i graviditeten
 • Rygestop og graviditet
 • Samarbejde mellem de gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden
 • Sectiostue 6
 • Senabort - sygeplejefaglig instruks
 • Smertebehandling, Gravide rusmiddelbrugere
 • Små biometrier ved gestationsalder under 22 uger
 • Sonde og sondenedtrapning på 426/412
 • Suttebrik
 • Sygepleje til urogyn
 • TUR ansøgning om tilskud
 • Telefonisk henvendelse fra gynækologiske patienter
 • Timelønnet på barselsgangen
 • Transkutan bilirubin screening af børn på Neonatal/Barselsafdelingen
 • Udeblivelse i jordemoderkonsultation
 • Udpakning af sterile utensilier
 • Urinscreening for rusmidler
 • Urinstix - tolkning af
 • Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, Notat fra Sundhedsstyrelsen
 • kontaktperson - lokal vejledning
 • mælkekøkken
 • procedure for tjek af ilt og sug på gynækologisk afdeling
 • procedurer ved Chorion Villus Sampling
 • samarbejde mellem Neonatalafsnit og Barselsafsnit
 • smertebehandling til gynækologiske operationspatienter
 • særligt udsatte børn  Tilbage til indledningenTil faglige vejledninger Home